Služba Xfinity Mobile společnosti Comcast používá jako výchozí kód „0000“ pro všechny své mobilní zákazníky, což umožňuje pokusy o hacking, krádež identity a další.Rozhodnutí společnosti Comcast o použití standardních kódů PIN pro všechny své zákazníky vyšlo najevo v článku „Help Desk“ z časopisu The Washington Post s případem jednoho uživatele. 

Larry Whittedovi, zákazníkovi společnosti Xfinity v Kalifornii, někdo ukradl telefonní číslo, přenesl jej na nový účet v jiné síti a ukradl jeho identitu, aby se dopustil podvodu.

Společnost Comcast říká, že od té doby zavádí nová opatření, která znesnadňují krádež telefonních čísel a že „pracuje agresivně“, aby vytvořila řešení založené na PIN.