Jen tři měsíce před volbami na vnitrostátní úrovni a ve volbách do Evropského parlamentu tři velké společnosti zaostávají za svými sliby, jak čelit hrozbě, kterou představují falešné zprávy.Všechny tři společnosti se dohodly na dobrovolném kodexu chování jako na alternativu k právním předpisům, k čemuž patří i předkládání měsíčních zpráv o pokroku v krocích, které podnikli. Zprávy však poukazují na to, že společnosti tuto záležitost neberou vážně. 

Británie nedávno tvrdila, že technologickým společnostem nelze věřit, že se budou zabývat falešnými zprávami a že je zapotřebí legislativy.