Pomocí funkce 3D Touch můžete značně urychlit svoji práci a zvýšit tak svoji produktivitu na iPhonu. Stačí, když silněji zatlačíte na ikonku Nastavení, kde se ihned dostanete k nejčastěji používaným nastavením. Někteří tuto funkci využívají denně, ale jiní už na ni zapomněli.Pokud už jste silněji zatlačili na ikonu Nastavení, tak se vám zobrazí nabídka pro Bluetooth, Wi-Fi, Mobilní data a Baterii. Po kliknutí na vybranou položku se přímo dostanete do jejího nastavení, kde můžete nastavení změnit.

Zapnout Wi-Fi nebo Bluetooth můžete samozřejmě v Ovládacím centru, ale už zde nenastavíte, ke které Wi-Fi se chcete připojit apod., proto je lepší využít funkce 3D Touch. Samozřejmě podobně můžete využít funkce 3D Touch i u jiných aplikací, avšak pouze u iPhonu 6s a novějšího.

Zdroj: cultofmac.com