Nový dokument z Národního úřadu pro ekonomický výzkum, na který upozornil Business Insider, má za cíl odvodit demografické údaje založené na spotřebitelském chování a spotřebě médií. Podle výzkumu je iPhone nejběžnějším symbolem stavu bohatství.Zpráva uvádí:

„Analyzujeme časové trendy v kulturní vzdálenost mezi skupinami ve Spojených státech vymezených příjmu, vzdělání, pohlaví, ras, a politické ideologie.

Měříme kulturní vzdálenost mezi oběma skupinami jako je schopnost odvodit skupina jedince na základě jeho nebo její (I) mediální spotřebu, (ii) chování spotřebitelů, (iii) využívání volného času, nebo (iv) sociální postoje.“

Bertrand a Kamenica ve svém výzkumu zjistili, že žádná individuální značka není tak přediktivní pro „vysoký příjem“, jako vlastnění iPhonu. Dokument vysvětluje, že majitelé iPhonů mají 69,1 procentní šanci, že mají „vysoký příjem“. Výzkum vychází z dat Mediamark Research Intelligence, vycházející z 6.394 dotázaných.

Zdroj: businessinsider.com