Pokud váš iPhone 7 nebo iPhone 7 Plus nepracuje správně, možná bude potřeba ho restartovat. Vynucení restartu se totiž liší od předchozích zařízení a zároveň je to také jiné, než restartovat iPhone 8 nebo novější.Vynucení restartu je snadné, je to jeden pouhý krok. Držte stisknuté tlačítko pro snížení hlasitosti na levé straně zařízení a současně tlačítko pro probuzení obrazovky na pravé straně zařízení. Podržte je přibližně 10 sekund, dokud obrazovka nezhasne a nezobrazí se logo Apple, což znamená, že iPhone se restartuje. Můžete také držet stisknuté tlačítko pro probuzení obrazovky nebo boční na přístroji a vyvolat obrazovku, která vám umožní zcela vypnout iPhone. Stejná možnost se objeví, pokud stisknete boční tlačítko pětkrát za sebou. A také pokud otevřete aplikaci Nastavení a přejdete do části Obecné, můžete úplně posunout dolů a najít možnost Vypnout.

Zdroj: macrumors.com