Apple učinil mnoho opatření aby pomohl svým uživatelům hlídat si, kolik času tráví se svým zařízením. Jednou z těchto opatření je funkce Klidový čas. Dnes si ukážeme, jak ji můžete nastavit.Jak používat Klidový čas ve funkci Čas u obrazovky

  • Otevřete aplikaci Nastavení.
  • Klepněte na Čas u obrazovky.
  • Pokračujte klepnutím na funkci Klidový čas.
  • Klepnutím přepněte přepínač do polohy zapnuto.
  • Vyberte čas pro začátek a konec.
  • Klepněte Povoleno vždy, kde vyberte aplikace/aplikaci, na kterou se omezení nebude vztahovat.
  • Pokud máte hotovo, klepněte na Zpět.