Uzavřením fiskálního roku, který skončil 29. září, Apple vydal svoji výroční zprávu s názvem Form 10-K. V tomto článku naleznete nejdůležitější informace, které byly ve výroční zprávě zmíněny.Shrnutí výroční zprávy:

O 9 000 více zaměstnanců: Apple ke konci fiskálního roku zaměstnává 132 000 zaměstnanců na plný úvazek, počet zaměstnaných osob navýšil oproti minulému roku o 9 000 zaměstnanců.

Výdaje na výzkum a vývoj vzrostly téměř o 3 miliardy $: Apple utratil 14,2 miliardy $ na výzkumu a vývoji za tento fiskální rok, což je téměř 23 % nárůst oproti roku 2017, kde Apple utratil 11,5 miliardy $.

Apple nadále pokračuje v programu zpětného odkupu svých akcií: Apple má 23 712 registrovaných akcionářů k datu 26. října 2018, počet registrovaných akcionářů klesl z 25 333, kteří vlastnili akcie Apple k datu 20. října 2017. V závěru roku 2018 bylo 4 754 986 000 kusů nesplacených akcií společnosti Apple.

Kapitálové výdaje klesly: Apple očekává využití zdrojů na kapitálové výdaje na 14 miliard $ na rok 2019, přičemž minulý rok utratil částku ve výši 16,7 miliard $. Kapitálové zdroje jsou využívány na výrobní zařízení společnosti Apple, datová centra a maloobchodní sítě.

Apple rozšířil své kancelářské prostory: K 29. září 2018 Apple vlastnil 16,5 milionu stop čtverečných kancelářských prostor a dalších 24,3 milionu stop čtverečných si pronajímal. Pro srovnání v roce 2017 Apple vlastnil 13,4 milionů stop čtverečných, a přesto si pronajímal dalších 23 milionů stop čtverečných kancelářských prostor.

Každý rok Apple ve své výroční zprávě uvádí, že „mezinárodní obchodní spory“ by mohly výrazně ovlivnit její působení na trhu a odkazuje hlavně na probíhající spory mezi USA a Čínou:

„Mezinárodní obchodní spory můžou mít za následek zavedení sazeb a protekcionistických opatření, které by významně ovlivnily postavení na trhu. Zavedení sazeb by zapříčinilo zvýšení nákladů společnosti na produkty, součástky a suroviny. Takto zvýšené náklady by hrubě ovlivnily hrubou marži, kterou společnost utrží za své produkty. Sazby mohou nepříznivě ovlivnit cenu produktů, tak že produkty zdraží, a tím pádem se sníží konkurence schopnost společnosti a poptávka zákazníků. Země, které přijmou další protekcionistická opatření, by mohly omezit schopnost společnost nabízet své produkty na trhu těchto zemí. Politická nejistota v souvislosti s mezinárodními obchodními spory a protekcionistickými opatřeními může negativně ovlivnit důvěru a ochotu utratit své peněžní prostředky za produkty společnosti.“

Výroční zprávu Form 10-K společnosti Apple si můžete prohlédnout nebo stáhnout v různých formátech z odkazu Investor Relations.

 Zdroj: macrumors.com