Tesla dosáhla významného milníku, k dnešnímu dni byla ujeta 1 miliarda mílí a to pomocí autopilota (systém řidiče) od firmy Tesla. Toto číslo odpovídá 10% z celkově ujetých kilometrů všech elektrických automobilů Tesla na celém světě.Autopilt byl spuštěn v roce 2015 a od té doby firma zavedla mnoho vylepšení svého systému. Elektrické automobily vyrobené od roku 2014, jsou vyrobeny Hardwarem 1 a to až do října 2016, později Tesla začala používat Hardware 2 až do současnosti. Dále vycházejí už jenom aktualizace softwaru do dnešního dne byl vyšla 9. verze.