Nová zpráva Motherboard se zabývá rychle se zvyšujícím  problémem elektronického odpadu. Tento odpad se stal nejrychleji rostoucím proudem odpadu na světě, přičemž suroviny vyřazených zařízení byly v současné době oceňovány na úrovni 62,5 miliardy dolarů.

Reklama

Zatímco Apple má obdivuhodné cíle, jako je nalezení způsobu, jak zastavit těžbu země, má zodpovědnost podniknout další kroky v tomto bodě. Světová obchodní rada pro udržitelný rozvoj, která byla oznámena na Světovém ekonomickém fóru v Davosu, má několik nápadů na urychlení pokroku.

Elektronické společnosti chtějí prodat stále více a více zařízení a iniciativy, jako je např. Právo na opravu, které mohou být účinné při snižování elektronického odpadu, jsou považovány za hit.

Světová obchodní rada pro udržitelný rozvoj oznámila novou iniciativu nazvanou PACE, Platforma pro urychlení cirkulární ekonomiky a sdílela první zprávu nazvanou „Čas pro globální reorganizaci“.

V přehledu zprávy PACE říká, že odpovědnost za řešení tohoto problému ponesou „Návrháři, výrobci, investoři, obchodníci, horníci, výrobci surovin, recyklační firmy, spotřebitelé, tvůrci politiky a další“ a konstatuje, že zlepšení je důležité.