Mark Zuckerberg zveřejnil ve Washington Post příspěvek, kde uvedl čtyři způsoby, o nichž si myslí, že by nové nařízení mohlo prospět internetu. Zuckerberg konkrétně poukazuje na škodlivý obsah, volební integritu, soukromí a přenositelnost dat.Zuckerberg vyzývá k rozšířenému nařízení týkající se ochrany soukromí a souhlasí s tím, co tvrdí Tim Cook. Zuckerberg uvádí, že souhlasí s výzvami na zavedení nových nařízení o obecné ochraně údajů do Spojených států. Vysvětluje, že takové nařízení by mělo umožnit uživatelům vybrat si, co se stane s jejich daty: „Efektivní ochrana soukromí a údajů vyžaduje celosvětově harmonizovaný rámec. Domnívám se, že by bylo dobré pro internet, kdyby více zemí přijalo nařízení podobné GDPR.“ Nové nařízení o ochraně soukromí ve Spojených státech a na celém světě by mělo stavět na ochraně, kterou poskytuje GDPR. Mělo by chránit vaše právo zvolit si, jak budou vaše informace používány – a zároveň umožnit společnostem využívat informace pro účely bezpečnosti a poskytování služeb.

„Domnívám se také, že společný celosvětový rámec – spíše než nařízení, která se v jednotlivých zemích a státech značně liší – zajistí, že internet bude bezpečný, podnikatelé mohou budovat produkty, které budou sloužit všem, a každý dostane stejnou ochranu.“ Zuckerberg dále říká, že doufá, že nové nařízení o ochraně osobních údajů mohou pomoci odpovědět na některé otázky, které ponechává otevřený HDP. Tim Cook pravidelně vyzývá k rozsáhlé reformě soukromí. Cook zveřejnil v časopise TIME Magazine, který se zaměřuje na ochranu osobních údajů, že žádá nové zákony na ochranu soukromí. Generální ředitel společnosti Apple také několikrtá kritizoval zásady ochrany soukromí společnosti Facebook.