V iPadOS můžete používat jednu aplikaci vedle jiné nebo prohlížet dva dokumenty současně z jedné aplikace. V Safari lze tuto funkci použít k zobrazení dvou webových stránek vedle sebe.Můžete dokonce otevřít odkaz v jiném okně, aniž byste opustili původní stránku. Takto to funguje.

Jak otevřít nové okno z odkazu v Safari na iPadOS

  • Otočte váš iPad do režimu na šířku.
  • Spusťte Safari a najděte odkaz na webovou stránku, který chcete otevřít, v samostatném okně.
  • Podržte odkaz, aby se vysunul ze stránky, což znamená, že je vybrán.

  • Nyní přetáhněte odkaz na okraj obrazovky a buď ho pusťte pro aktivaci Slide Over, nebo přetáhněte doprava pro aktivaci režimu Split View.

  • Všimněte si, že také klepnutím a podržením odkazu vyvoláte kontextové menu, které obsahuje možnost Otevřít v novém okně.