Apple spolupracuje s farmaceutickou společností Eli Lilly a společností Health startup Evidation, aby určila, zda lze data shromážděná z iPhonu a Apple Watch použít k detekci časných známek demence.Všudypřítomnost a pozoruhodný technologický pokrok nositelných spotřebních zařízení a mobilních počítačových platforem (chytrý telefon, chytré hodinky, tablet) spolu s množstvím dostupných senzorových produktů umožnují nepřetržité sledování pacientů a jejich každodenních činností. Na základě těchto bohatých informací poskytují nové cesty pro detekci MCI včasným a nákladově efektivním způsobem.

V posledním zkoumání bylo v průběhu 12 týdnů sledováno 31 osob s kognitivní poruchou a 82 bez kognitivní poruchy a bylo shromážděno 16 TB údajů. Studie tvrdí, že tato data byla použita k rozlišení lidí s časnými známkami kognitivního poškození od zdravých. Lidé, kteří měli příznaky kognitivního poklesu, psali pomaleji  améně pravidelně, více se spoléhali na podpůrné aplikace a odeslali méně textových zpráv. Studie však ještě nedospěla k dlouhodobým závěrům, protože je nutná další analýza.

Zdroj: macrumors.com