Pokud chcete změnit rozložení ikon aplikací na domovské obrazovce iPhonu nebo iPadu, můžete to udělat velmi snadno. To vám umožní umístit aplikace tam, kde je nejvíce používáte, uklidit domovskou obrazovku nebo si ji přizpůsobitPřesouvání aplikací a jejich organizace a uspořádání je snadné, ale stejně jako mnoho jiných funkcí se postupem času mírně změnila.

Jak přesunout a uspořádat ikony na domovské obrazovce iPadu a iPhonu

  • Přejděte na domovskou obrazovku iPhonu nebo iPadu.
  • Klepněte na libovolnou ikonu aplikace a podržte ji.
  • Z rozbalovací nabídky vyberte Upravit plochu.
  • Klepnutím a přetažením ikony aplikace můžete změnit jejich umístění na domovské obrazovce.
  • Po dokončení uspořádání ikon aplikací klepněte na tlačítko Hotovo vpravo.