Soudní žaloba, která obviňovala Apple z prodeje zákaznických dat, byla zamítnuta podruhé a definitivně. Žaloba, která byla podána v květnu, tvrdila, že Apple prodal údaje o zákaznících týkající se nákupů iTunes.Soudní dvůr tvrdil, že Apple s cílem doplnit své příjmy prodává, přenáší nebo jinak zpřístupňuje různým třetím stranám informace o hudbě, kterou její zákazníci nakupují z aplikace iTunes Store. Mezi údaje, které společnost Apple měla zveřejňovat patří úplná jména a adresy svých zákazníků, spolu s žánry a v některých případech konkrétní tituly digitální hudby, kterou zákazníci zakoupili prostřednictvím iTunes a poté uložili do svých zařízení. Žaloba byla zpočátku zamítnuta minulý měsíc, ačkoli soudce v té době udělil žalobcům povolení podat pozměněný návrh. Ti ovšem tak neučinili, což znamená, že případ byl nyní trvale zamítnut.