Závislost na chytrých telefonech (PSU) je nyní vnímána jako psychiatrická porucha, kterou podle odborníků trpí v průměru 23% dětí a dospívajících. Vědci z King’s College London provedli metaanalýzu více než 40 studií.Ta zjistila, že touto diagnózou trpí od 10% do 30% dětí a dospívajících do 25 let. Výzkum byl dnes zveřejněn v časopise Psychiatrie British Medical Council (BMC). PSU je definována jako pocit závislosti, například panika nebo rozrušení, když je telefon nedostupný, když je obtížné řídit množství času stráveného na telefonu a používání telefonu na úkor další zábavné aktivity. Bylo analyzováno celkem 41 studií, které se týkaly 41 871 dětí a dospívajících.

Tato závislost může mít vážné důsledky na duševní zdraví a každodenní fungování. PSU je spojována zejména v souvislosti s depresí, úzkostí, stresem nebo špatnou kvalitou spánku. Ve vztahu k PSU byla zkoumána řada různých osobnostních a emocionálních faktorů. Do jisté míry mají sklony k závislosti lidé s rysy spojené s větším riskováním (jako je nízká sebekontrola, impulzivita, emoční nestabilita a otevřenost) a lidé s rysy spojené s vyhýbáním se riskování (jako je perfekcionismus a svědomitost).