Na základě získaných patentů od společnosti Intel na začátku tohoto roku, sdílel Apple na svých webových stránkách dopis, kde zopakoval svůj postoj k spravedlivým, nediskriminačním podmínkám pro držitele patentů.Apple říká, že si váží duševního vlastnictví a uznává důležitou roli rozvíjejících se standardů, přičemž poznamenává, že jeho inženýři se účastní ve více než 100 normalizačních organizací. Společnost Apple přispívá svými vlastními příspěvky k širokému spektru standardů, včetně například Wi-Fi a USB-C. Apple dodává, že je odhodlán licencovat své vlastní standardy za podmínek FRAND. Apple věří, že majitelé patentů by měli zpřístupnit licence za podmínek FRAND všem zúčastněným stranám, které o licenci žádají, a dodává, že držitelé patentů by neměli být nuceni v rámci dohody přijímat sdružené nebo portfoliové licence. Podle Apple by také měla existovat objektivní a přiměřená sazba autorských práv, která bude platit stejně pro všechny držitele standardů.