Funkce automatický jas upraví jas displeje iPhonu nebo iPadu v závislosti na okolních světelných podmínkách. Pokud chcete změnit nebo vypnout automatický jas v systému iOS 13, iPadOS 13 nebo novějším, možná jste si všimli, že nastavení již není, kde bylo dříve.To vedlo některé uživatele k domněnce, že tato funkce již neexistuje, ale byla pouze přesunuta.

Jak deaktivovat automatický jas v systémech iOS 13 a iPadOS 13

  • Spusťte aplikaci Nastavení.
  • Přejděte na Zpřístupnění.
  • Zvolte Displej a velikost textu.
  • Přejděte dolů a přepněte přepínač u možnosti Automatický jas do polohy vypnuto.

Je-li automatický jas deaktivován, displej již automaticky neupravuje jas. To znamená, že jej musíte upravit sami pomocí Nastavení nebo Ovládacího centra, protože se již nebude upravovat v závislosti na okolním světle.