Pokud chcete snížit využití dat při připojení přes mobilní data, můžete vyzkoušet novou funkci s názvem Režim malého objemu dat. Tato funkce v podstatě pozastaví schopnost všech aplikací přenášet data na pozadí, což může pomoci snížit spotřebu mobilních dat.Jak zapnout Režim malého objemu dat na iPhonu

  • Otevřete aplikaci Nastavení.
  • Přejděte na Mobilní data.
  • Klepněte na Volby dat.
  • Přepněte přepínač u možnosti Režim malého objemu dat do polohy zapnuto.