Tim Cook zaslal zaměstnancům zprávu, kde objasňuje situaci ohledně dopadu koronaviru na společnost. V poznámce, kterou získala společnost Bloomberg, Cook vysvětluje, že návrat společnosti Apple k normálu byl pomalejší, než se očekávalo.Hodně z této zprávy opakuje to, co Apple řekl investorům. Generální ředitel společnosti Apple vysvětluje, že společnosti v první řadě záleží na tom, co společnost tvoří. Tedy  zaměstnanci, partneři, zákazníci a dodavatelé v Číně. „Apple je silná společnost a toto narušení našeho podnikání je jen dočasné.“ V dopise investorům také společnost uvedla, že z hlediska dopadu koronaviru nebude společnost schopná splnit ziskové cíle pro druhé čtvrtletí. Společnost předpovídala zisk mezi 63,0 miliardami dolarů a 67,0 miliardami dolarů.