Společnost Malwarebytes Labs zveřejnila svou zprávu o útocích malwaru za rok 2020 a odhalila, že v roce 2019 došlo k významnému nárůstu virových hrozeb pro macOS. Zpráva vychází z dat obdržených od 1. ledna do 31. prosince 2019.Data pocházejí pouze od uživatelů aplikace Malwarebytes, ale stále jsou užitečná při zkoumání ohrožení uživatelů, pokud jde o malware. Tyto data mohou zkreslit uživatelé, kteří instalují Malwarebytes poprvé a kteří mají Mac infikován z dřívější doby. Přesto jsou výsledky velmi zajímavé. „V roce 2019 jsme zaznamenali výrazný nárůst v identifikaci hrozeb v macOS o více než 400 procent od roku 2018.“ Jak již bylo zmíněno, tento nárůst mohli způsobit uživatelé, kteří instalují Malwarebytes poprvé, a detekují již existující malware. To však rozhodně neznamená, že je to tak ve všech případech. Ovšem znamená to, že průměrný počet detekovaných hrozeb na počítačích Mac není jen na vzestupu, ale výrazně předčil Windows. Závěrem zpráva uvádí, že pouze jedna hrozba se dostala do Macu jinak než tím, že přinutila uživatele ke stažení a otevření něčeho, co by neměli. Proto buďte opatrní bez ohledu na to, co za zařízení používáte, co ve svém počítači otevíráte.