Systém iOS 14 obsahuje novou aplikaci Překladač, která má několik užitečných funkcí, které se hodí jak při učení nového jazyka, tak při pokusech mluvit s někým, kdo mluví jiným jazykem.Aplikace Překladač má jednoduché a snadno použitelné rozhraní, které vám umožňuje vybrat jazyky, do kterých chcete text přeložit, a možnosti buď psát (nebo vkládat) text, který chcete přeložit, nebo můžete fráze vyslovit. Překlady jsou zobrazeny velkými písmeny, původní věta v černé barvě a překlad v modré barvě. Po klepnutí na tlačítko Přehrát může aplikace říct text nahlas, takže můžete zkontrolovat správnou výslovnost nebo přehrát překlad někomu, kdo mluví jiným jazykem.

Jazyky

Aplikace Překladač může překládat do (a z) arabštiny, čínštiny, angličtiny, francouzštiny, němčiny, italštiny, japonštiny, korejštiny, portugalštiny, ruštiny a španělštiny.

Hlasové překlady

Můžete klepnout na mikrofon v aplikaci Překladač a nahlas vyslovit frázi, kterou chcete přeložit. Například pokud máte jako vybraný jazyk zvolenu angličtinu a španělštinu a zeptáte se: „Where’s the bathroom?“ aplikace poskytne správnou odpověď: „Dónde está el baño?“ Můžete mluvit v kterémkoli z podporovaných jazyků a nechat mluvený jazyk přeložit do kteréhokoli z ostatních jazyků. Aplikace funguje s jednoduchými frázemi nebo dlouhými větami.

Překlady textu

Textové překlady lze napsat do aplikace, což je užitečné, pokud potřebujete přeložit text z webu nebo dokumentu. Chcete-li zadat text, stačí v aplikaci klepnout na „Zadat text“ a otevře se do rozhraní, kde můžete něco napsat nebo vložit text klepnutím. Můžete napsat jednu větu nebo vložit celé odstavce textu, s aplikací Překladač můžete překládat vše, co potřebujete.

Režim konverzace

Režim konverzace je skvělá funkce, která umožňuje komunikovat s někým, kdo mluví jiným jazykem. Chcete-li přejít do režimu konverzace, jednoduše přepněte ‌iPhone‌ do režimu na šířku. V tomto režimu poslouchá ‌iPhone‌ oba jazyky a může mezi nimi překládat přímo. Když s někým konverzujete, ujistěte se, že klepnete na tlačítko mikrofonu, když spolu mluvíte, a ‌iPhone‌ převede konverzaci pro každou osobu. Poznámka: Režim konverzace má ještě několik chyb a ne vždy funguje dobře, protože občas nedokáže detekovat mluvené jazyky. Apple tuto funkci během testovacího období zlepší.

Oblíbené

Jakýkoli nedávný překlad lze uložit jako oblíbený, takže můžete v případě potřeby uložit své nejčastěji používané fráze. Na kartě Oblíbené jsou zobrazeny i vaše nedávné překlady.

Slovník

Pokud klepnete na libovolné slovo v kterémkoli jazyce, aplikace poskytne příklady použití slova, což je funkce, která je užitečná, pokud nevíte, co slovo v jiném jazyce znamená.

Překlady na zařízení

Překlady se ve výchozím nastavení neprovádějí na zařízení, ale pokud si stáhnete jazykovou sadu, lze překlady do (a z) tohoto jazyka provést na zařízení pro větší soukromí. Jazyky offline lze stáhnout snadno, klepněte na Jazyky v horní části aplikace, přejděte dolů na Dostupné jazyky offline a klepněte na tlačítko Stáhnout vedle jazyka, který chcete stáhnout.

Mohlo by se vám hodit: