Apple se staví proti ochranným známkám loga firmy na balenou vodu, protože tvrdí, že jej lze snadno zaměnit za své vlastní. Společnost Apple podala proti Ochranné známce a odvolací komisi námitku proti logu společnosti Georgette LLC a tvrdila, že její značka bude poškozena, pokud bude logo přihlašovatele zaregistrováno z důvodu ředění a pravděpodobnosti záměny, omylu nebo podvodu ze strany spotřebitele.Logo Georgette zobrazuje celé jablko se slovy „Jsem Arcus“ a se dvěma listy. Logo Apple má naproti tomu kousek z pravé strany a jediný list. Spotřebitelé, kteří se setkají se značkou Applicant’s Mark, si značku pravděpodobně spojí s Apple. Značka Applicant’s Mark má stylizovaný design jablka s pravoúhlým, odděleným listem, který je vizuálně podobný slavný společnosti Apple. Apple tvrdí, že od roku 1977 používá své logo, které se stalo výrazným a získalo vysokou úroveň uznání spotřebitele a dobré vůle.