Výroční schůze akcionářů společnosti Apple se konala 23. Března ve virtuálním formátu, což akcionářům umožnilo hlasovat o návrzích a klást otázky vedoucím pracovníkům společnosti Apple. Hodně z toho, co bylo řečeno, byla rekapitulace výsledků zisků za první čtvrtletí a opakování zásad společnosti Apple v oblasti ochrany soukromí, životního prostředí a dalších základních hodnot.Cook odmítl poskytnout konkrétní podrobnosti o všech připravovaných produktech, ale řekl, že pro iPhone jsou „vzrušující věci před námi“. Pokud jde o životní prostředí, Cook uvedl, že Apple je na dobré cestě ke splnění svého „dosud nejambicióznějšího cíle“, kterým je být do roku 2030 uhlíkově neutrální. Pokud jde o zvládnutí výzev pandemie, Cook uvedl, že Apple se stále učí novým věcem, ale „pozoruhodný běh inovací a kreativity“ je důkazem odolnosti zaměstnanců během zkoušek. Cook uvedl, že nikdy neexistovalo náročnější prostředí, ve kterém Apple operoval, než letošní pandemie.