Pokud potřebujete dát někomu svůj AirTag a nechat ho, aby si jej nastavil jako svůj vlastní, můžete tak učinit, a co je nejdůležitější, když je AirTag v dosahu vašeho iPhonu, je snadné zrušit jejich spárování.Pokud nejste v dosahu, než bude někdo moci AirTag nastavit jako svůj vlastní, musí jej resetovat.

Jak resetovat AirTag

 • Otevřete AirTag silným zatlačením na stříbrný zadní kryt.
 • Otočte krytem proti směru hodinových ručiček.
 • Kryt se otočí asi o třetinu, než se uvolní natolik, abyste jej mohli sundat.
 • Sundejte kryt.
 • Vyjměte baterii.
 • Umístěte kryt na jednu stranu.
 • Vložte baterii a zatlačte na ni, dokud neuslyšíte zvuk.
 • Okamžitě znovu vyjměte baterii, počkejte chvíli.
 • Vyměňte baterii a znovu stiskněte, dokud se neozve opět pípání.
 • Vyjměte baterii.
 • Toto opakujte celkem pětkrát.
 • Po pátém cvaknutí ponechte baterii a otevřete kryt.
 • Uvidíte tři karty na tomto krytu a tři sloty.
 • Zarovnejte je, zatlačte a držte, dokud neuslyšíte další pípání.
 • Otočte krytem ve směru hodinových ručiček.