Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Podle analytické společnosti Mixpanel počet instalací iOS 15 dosáhl odhadem 19,3% od vydání aktualizace softwaru 20. září. Mixpanel měří počet instalací iOS na základě návštěv webů a aplikací, které používají jeho SDK pro mobilní analýzu, takže data nejsou oficiální.Apple zatím nesdílel počet instalací iOS 15. Zdá se, že instalace iOS 15 zůstává pomalejší než iOS 14, a existuje několik důvodů proč tomu tak je, včetně toho, že Apple poskytuje uživatelům iOS 14 možnost pokračovat v přijímání důležitých aktualizací zabezpečení, několik funkcí iOS 15 je zpožděno a iOS 15 obsahuje několik chyb, které je třeba ještě opravit.