Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Pomocí souhrnu oznámení můžete naplánovat, aby se vybraná oznámení aplikací doručovala společně s ostatními v konkrétní denní dobu. Myšlenka je taková, že sdružováním oznámení a jejich souhrnem ve vhodnou dobu můžete omezit rušivé vlivy během dne.Můžete vytvořit až 12 souhrnů a naplánovat, aby se objevily na zamknuté obrazovce kdykoli budete chtít. Můžete se například rozhodnout nechat je zobrazit během přestávky na oběd, po večeři nebo před spaním.

Jak používat naplánované souhrny oznámení

  • Spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na Oznámení.
  • Klepněte na Naplánovaný souhrn a poté přepněte přepínač vedle Plánovaný souhrn, čímž zobrazíte nabídku možností plánování.
  • V sekci Plán klepněte na čas vedle 1. souhrnu a upravte jej podle toho, kdy jej chcete dostávat. Pokud chcete dostávat další denní souhrny (celkem až 12), klepněte na Přidat souhrn a podobně nastavte čas.
  • K souhrnu můžete aplikace přiřadit ručně přepnutím přepínačů vedle nich v seznamu dále v nabídce možností.

Tip: Do naplánovaného souhrnu můžete přidat oznámení libovolné aplikace z uzamčené obrazovky nebo oznamovacího centra: Jednoduše přejeďte prstem doleva po dotyčném oznámení, klepněte na Možnosti a vyberte Přidat do souhrnu.