Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Když aplikace zamrzne, zasekne se a nefunguje tak, jak má, můžete vynutit její ukončení a znovu ji otevřít. V mnoha situacích se tímto vyřeší přetrvávající problém a aplikace začne fungovat dobře.Jak vynutit uzavření aplikací na iPhonu

Na iPhonu s Face ID:

  • Na domovské obrazovce iPhonu nebo v aplikaci přejeďte prstem ze spodní části obrazovky nahoru a podržte.
  • Vodorovným přejetím prstem zobrazíte všechny otevřené, nedávno použité aplikace a najděte tu, u které chcete vynutit uzavření.
  • Přetažením karty náhledu aplikace úplně nahoru ji zavřete. Můžete také položit dva prsty na dvě sousední karty, které chcete zrušit, a poté přejet nahoru společně.

Na iPhonu s tlačítkem Home Button:

  • Rychlým poklepáním na tlačítko Home Button zobrazíte všechny otevřené aplikace.
  • Přejetím prstem doprava nebo doleva vyhledejte aplikaci, kterou chcete zavřít.
  • Přetažením karty aplikace úplně nahoru vynutíte její uzavření.