Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Macy nejsou neomylné a v určitém okamžiku během jejich používání narazíte na situaci, kdy aplikace přestane reagovat a vy se ocitnete bez přístupu k jejímu obsahu a funkcím a vidíte pouze neustále se otáčející ukazatel myši.Pokud se ukazatel točí déle než několik minut a vy nemůžete pracovat s rozhraním aplikace, obvykle to znamená, že se daná aplikace zasekla, což znamená, že je čas vynutit její ukončení a restartovat aplikaci.

Jak vynutit ukončení aplikace na Macu

Metoda 1

  • Pokud aplikace funguje, podržte klávesu Option a klikněte pravým tlačítkem na její ikonu v doku, aby se v místní nabídce zobrazila akce Vynutit ukončení.

Metoda 2

  • Klikněte na logo Apple na liště nabídek.
  • Vyberte možnost Vynutit ukončení.
  • Klikněte na aplikaci, kterou chcete ukončit. Nereagující aplikace budou mít vedle sebe označení „Nereaguje“.
  • Po výběru aplikace ji ukončete kliknutím na Vynutit ukončení. 

Metoda 3

  • Pomocí Monitoru aktivity můžete také vynutit ukončení nefunkčních aplikací. Najdete jej ve složce /Aplikace/Utility.
  • V hlavním okně jsou uvedeny všechny aplikace a procesy aktuálně spuštěné na vašem Macu. Všimnete si, že pořadí hodně přeskakuje. Je to proto, že se seznam každých pět sekund aktualizuje, aby zobrazoval změny ve statistikách používání jednotlivých aplikací.
  • V seznamu Název procesu vyberte aplikaci nebo proces, který chcete ukončit. Chcete-li usnadnit hledání, klikněte na Název procesu v záhlaví sloupce a seřaďte jej podle abecedy, nebo pomocí pole Hledat v pravém horním rohu okna vyhledejte aplikaci nebo proces. 
  • Ujistěte se, že je aplikace nebo proces zvýrazněný, a poté klikněte na tlačítko Ukončit (X) v levém horním rohu okna.