Reklama
Reklama

Kromě schopnosti Apple Watch sledovat základní aktivity, jako jsou kroky a cvičení, nabízejí známé zdravotní funkce, jako je EKG, upozornění na vysokou/nízkou srdeční frekvenci a detekce pádů.Ale Apple Watch také obsahují několik méně známých důležitých funkcí, které měří vše od současného po budoucí celkové zdraví, pravděpodobnost úmrtnosti a váš metabolismus. Pojďme se podívat na čtyři skryté zdravotní funkce Apple Watch, které pravděpodobně nepoužíváte.

VO2 max

Sledování VO2 max na Apple Watch je skryté ze dvou důvodů. Za prvé, funkce je ve výchozím nastavení vypnutá a na watchOS/iOS má jiný název: Cardio Fitness. Za druhé, po aktivaci se měření VO2 Max zaznamenává pouze během svižné túry, chůze nebo běhu. I když budete vědět hodnoty VO2 max méně často, protože se měří pouze při třech typech cvičení, je velmi užitečné nastavit si tuto funkci. Výzkum ukazuje, že VO2 max je dobrým ukazatelem celkového zdraví a také předpovídáním dlouhodobého zdraví.

Variabilita srdeční frekvence

Variabilitu srdeční frekvence (HRV) Apple Watch automaticky měří, ale nelze ji zobrazit v nativní aplikaci Srdce na Apple Watch. Chcete-li ji vidět, musíte otevřít aplikaci Zdraví pro iPhone. Co je HRV? Je to měření toho, jak se mění časový interval mezi tepy, měřeno v milisekundách – jedná se zejména o metriku, která se hodně mění, takže je důležité dívat se na obecné trendy, nikoli na denní čísla. HRV je mnohými lékaři považována za silný ukazatel nejen současného celkového zdraví a odolnosti srdce a těla, ale také za silný prediktor úmrtnosti. HRV se také často používá jako signál k pochopení, kdy je tělo připraveno na cvičení nebo odpočinek.

Obnova srdeční frekvence

Obnova srdeční frekvence je o něco méně skrytá než HRV, protože se na Apple Watch a iPhonu zobrazuje automaticky po cvičení. Stejně jako HRV může obnovení srdeční frekvence indikovat zdraví srdce tím, jak dobře naslouchá autonomnímu nervovému systému. Studie ukázaly, že abnormálně nízká obnova srdeční frekvence je silným prediktorem 2x vyšší pravděpodobnosti úmrtí do šesti let.

Rychlost metabolismu

Apple Watch viditelně zobrazují aktivní spálené kalorie, ale co pasivní kalorie, známé také jako rychlost metabolismu? Pochopení vašeho pasivního spalování kalorií/základního metabolismu je cenné, protože vám může ukázat dopad nárůstu svalové hmoty (více svalů = více pasivních spálených kalorií). A samozřejmě je také klíčové porozumět tomu, kolik toho sníst, pokud chcete mít kalorický deficit nebo kalorický přebytek.