iOS obsahuje funkci zámek orientace, která, když je povolena, uzamkne orientaci obrazovky, aby se při otočení zařízení nezměnila. Zámek se obvykle aktivuje nebo deaktivuje vyvoláním Ovládacího centra, ale ve skutečnosti jej můžete zapnout a vypnout mnohem rychleji.Tato metoda využívá něco, co se nazývá Back Tap, což je funkce zpřístupnění, která vám umožňuje přiřadit akci, která se spustí, když dvakrát nebo třikrát klepnete na zadní stranu vašeho ‌iPhonu‌.

Jak aktivovat/deaktivovat zámek orientace pomocí Back Tap na iPhonu

  • Otevřete aplikaci Nastavení.
  • Klepněte na Zpřístupnění.
  • V části Mobilita a motorika klepněte na Dotyk.
  • Přejděte dolů na Klepnutí na zadní stranu.
  • Klepnutím na Poklepání nebo Trojí klepnutí nastavíte akci, která se má spustit.
  • Ze seznamu vyberte Zámek orientace.