Potenciální nová nouzová funkce Apple Watch popsaná v nové patentové přihlášce by mohla pomoci zachránit některé plavce před utonutím. Patent popisuje, jak by hodinky mohly detekovat „nezvyklé chování“ a automaticky vyslat volání o pomoc.Apple v přihlášce začíná poukazem na to, že utonutí je hlavní příčinou náhodných úmrtí, zejména pokud jde o děti. Společnost poukazuje na nutnost rychlé reakce, když se někdo dostane do problémů ve vodě. Pokud je člověk bez resuscitace 4-6 minut ve vodě, dojde k poškození mozku a nakonec ke smrti utonutím. Apple poznamenává, že některé bazény jsou vybaveny podvodními kamerovými systémy navrženými tak, aby detekovaly plavce v potížích a upozornily plavčíky, ale jejich instalace je nákladná a nespolehlivá. Proto je zapotřebí jednodušší a nákladově efektivnější řešení systémů prevence utonutí, které lze nasadit v každém typu sladkovodních bazénů, včetně veřejných a soukromých bazénů a také přírodních bazénů (např. jezer, rybníků atd.), kde instalace podvodních kamer by byla nepraktická.

Patentová přihláška říká, že nositelné zařízení jako Apple Watch by fungovalo ve více prostředích, bylo by spolehlivější a detekovalo by více typů problémů. Pokud jsou například hodinky nakonfigurovány tak, aby zaznamenaly, že uživatel neplave, mohou automaticky odeslat upozornění, pokud vstoupí do hlubší části bazénu, místo aby čekali na další signály. Upozornění lze posílat na jiná zařízení (například přátelům a rodinným příslušníkům přítomným v bazénu) a mohou být také propojena se stávajícími systémy detekce tonutí a poplašnými systémy, takže plavčíci jsou automaticky upozorněni také.
Jako vždy upozorňujeme, že tato funkce nakonec nemusí být vydána. Apple Watch již dokážou detekovat a reagovat na pády, dopravní nehody a srdeční problémy.