Když jdete něco sdílet na svém iPhonu, iOS se vám snaží pomoci tím, že v horní části nabídky Sdílet zobrazí řadu navrhovaných kontaktů. Pokračujte ve čtení a dozvíte se, jak je odstranit.Kdykoli jdete něco sdílet na svém ‌iPhonu‌ nebo iPadu pomocí tlačítka Sdílet, iOS zobrazí nabídku Sdílení, v horní části je řada navrhovaných kontaktů, se kterými jste v poslední době komunikovali. Přejetím po tomto řádku zobrazíte další kontakty a ikona v rohu každého profilového obrázku označuje aplikaci, kterou často používáte ke komunikaci s danou osobou. Tyto navrhované kontakty jsou užitečné, pokud sdílíte mnoho věcí se stejnými lidmi, ale mohou nastat situace, kdy konkrétní kontakty nechcete vidět. Ať už je důvod jakýkoli, můžete tyto návrhy sdílení skutečně řídit tak, aby se objevovaly méně často nebo se vůbec nezobrazovaly.

Jak nastavit, aby se kontakty objevovaly méně často v nabídce sdílení na iPhonu

  • Klepnutím na tlačítko Sdílet (pole se šipkou směřující ven) v libovolné aplikaci vyvolejte tabulku sdílení.
  • Dlouze stiskněte navrhovaný kontakt, který chcete v nabídce Sdílet vidět méně často.
  • V nabídce klepněte na Navrhnout méně.

Mějte na paměti, že to nezaručí, že se kontakt v budoucnu znovu nezobrazí v listu sdílení, ale pokud to budete neustále opakovat, kdykoli se objeví, nakonec zmizí.

Jak odebrat všechny kontakty z nabídky sdílení na iPhonu

Kromě smazání kontaktu v aplikaci Kontakty je jediným způsobem, jak zaručit, že se někdo nebude stále objevovat v listu sdílení, úplně zakázat řádek s návrhy kontaktů.

  • Otevřete aplikaci Nastavení.
  • Přejděte dolů a klepněte na Siri a hledání.
  • V části Návrhy od společnosti Apple vypněte přepínač vedle Zobrazit při sdílení.