imagePre niekoho sú klávesy vnímané ako nástroj na zadávanie textu do počítača. Toto neplatí o skupinke študentov z Ukrajiny, ktorý vytvorili obraz zo starých kláves. V obraze sú zakomponované aj slová Apple, iPhone a Steve Jobs.Študentom zabralo veľa času hľadanie kláves a následné vytváranie obrazu, čo trvalo tri mesiace. O obraz prejavil záujem Apple, ktoré si ho chce umiestniť do svojej budovy.

Zdroj:reuters.com