Sdílejte

Společnost Apple sdílela nový dokument o papíru a balení, který popisuje kroky, které společnost podniká s cílem snížit dopad papíru efektivnějším používáním papíru, zodpovědným zdrojem papíru a nebo vytvářením udržitelných pracovních lesů.

Chcete-li chránit životní prostředí pro budoucnost, Apple uvedl:

1. Snížit dopad na změnu klimatu pomocí obnovitelných zdrojů energie a zvyšovat energetickou účinnost výrobků a zařízení.

2. Zachovat cenné zdroje efektivním využitím materiálů, využíváním více recyklovaného a obnovitelného obsahu v produktech a znovuzískáním materiálu z produktů na konci jejich životnosti.

3. Identifikovat, rozvíjet a využívat bezpečnější materiály ve výrobcích a procesech.

Společnost Apple nakonec uvedla, že doufá, že její program zdůrazňuje proces, aby ostatní převzali zodpovědnost za jejich dopad na globální zdroje a spolupracovali s externími zainteresovanými subjekty na ochraně životního prostředí.

Zdroj: macrumors.com