Sdílejte

Společnost Apple zveřejnila zprávu o odpovědnosti dodavatelů na rok 2018, která poskytuje přehled o porušování Kodexu chování v dodavatelském řetězci Applu a popisuje pokrok dosažený s novými programy podporující informovanost o zdraví a vzdělávání.Apple každoročně poskytuje zprávy v pokroku v oblasti odpovědnosti dodavatelů ve snaze o transparentnost ohledně kroků, které podniká ke zlepšení životních podmínek zaměstnanců, kteří vyrábějí širokou škálu produktů Apple.

Společnost Apple provedla 756 auditů ve 30 zemích v roce 2017 a uvádí, že jejich úsilí o zvýšení norem má „dramatický dopad“. Počet zařízení s nízkým výkonem (posuzovaný podle bodového systému založeného na dodržování kodexu chování společnosti Apple) se během roku snížil na jedno procento a společnost Apple zaznamenala 35% nárůst počtu vysoce výkonných dodavatelů. Celkově dodavatelé Apple získali průměrné skóre práce a lidských práv ve výši 86 ze 100.

Porušení odhalil Apple ve 44 základních práv ve svých dodavatelských řetězcích, včetně tří porušení povinných pracovních smluv, porušení falešných pracovních hodin o 38 pracovních hodinách, porušení omezení přístupu a dvou případů nedovolené práce. V jednom incidentu Apple uvedlo, že 700 pracovníků na Filipínách vyplatilo celkem 1 milion dolarů za náborové poplatky za tovární práci. Tato porušení se od loňského roku zvýšila, a Apple říká, že to bylo proto, že během roku bylo zařazeno několik nových dodavatelů.

Od roku 2017 jsou všechna konečná montážní místa Applu po celém světě certifikovány s nulovým odpaden na skládky a dodavatelé pracující s firmou Apple uvedli zlepšení energetické účinnosti, které v průběhu roku snížily o více než 320 000 tun za rok emisí skleníkových plynů.

Zdroj: macrumors.com