V systému macOS v kontextovém menu Otevřít v aplikaci naleznete seznam aplikací  nainstalovaných v počítači Mac, které můžete použít pro otevření daného souboru. Pojďme se na to podívat blíže.V horní části seznamu je výchozí aplikace, která se spouští při každém poklepání na soubory, které sdílejí stejnou příponu s dalšími aplikacemi přidruženými k níže uvedenému typu souboru. Volba Jiné v dolní části vám umožňuje zvolit jinou aplikaci k otevření.

Vymazání nabídky Otevřít v aplikaci

Pokud jste nainstalovali spoustu aplikací do Macu v průběhu let, může se stát, že se v nabídce Otevřít v aplikaci objeví některé aplikace, které již nechcete používat. Stejně jako nesouvisející aplikace, můžete dokonce vidět odkazy na aplikace, které jste již odstranili z počítače. To vše vede k dlouhému a přeplněnému seznamu odkazů spouštěcích služeb, které nebudete používat. Bohužel seznam není přímo upravitelný, ale existuje několik způsobů, jak jej vymazat. Jednou z možností je nainstalovat systémový nástroj Onyx společnosti Titanium Software a spustit obnovení databází Launch Services.

Případně můžete otevřít okno Terminál a spustit následující příkaz, který provede totéž:

/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/
LaunchServices.framework/Support/lsregister -kill -r -domain local -domain system -domain user

Po dokončení stiskněte Enter.

Zdroj: macrumors.com