Vzhledem k tomu, že právní spory mezi Apple a Qualcomm pokračují, poslední kapitola spadá ve prospěch Apple. Federální soudce rozhodl, že společnost Apple nemůže být zodpovědná za porušování patentů před datem podání žaloby.

Reklama

Rozhodnutí přišlo na základě žádosti společnosti Apple k odmítnutí pokusů společnosti Qualcomm požadovat náhradu škody. V současnosti bude soudní proces zahájen příští měsíc na federálním soudu v San Diegu, v rodném městě firmy Qualcomm.