Vzhledem k tomu, že právní spory mezi Apple a Qualcomm pokračují, poslední kapitola spadá ve prospěch Apple. Federální soudce rozhodl, že společnost Apple nemůže být zodpovědná za porušování patentů před datem podání žaloby.Rozhodnutí přišlo na základě žádosti společnosti Apple k odmítnutí pokusů společnosti Qualcomm požadovat náhradu škody. V současnosti bude soudní proces zahájen příští měsíc na federálním soudu v San Diegu, v rodném městě firmy Qualcomm.