Absher je aplikace, která umožňuje mužům v Saúdské Arábii sledovat a kontrolovat jejich ženy vč. omezení cestování a osobní svobody. Generální ředitel Tim Cook informoval o tom, že bude celá aplikace prošetřena. Zajímavé je, že aplikace je závislá na jméně a čísle pasu, poté je umožněno omezení schopnosti cestovat.

Reklama

Aplikace je dostupná kromě platformy iOS i na Android. Washington Post Amnesty International uvedl, že aplikace zdrůrazňuje systém diskriminace.

V rámci systému poručnictví v Saúdské Arábii nesmějí ženy ze země cestovat bez svolení od svého opatrovníka, typicky příbuzného. Stejně jako omezení jejich schopnosti cestovat, pravidla poručníka jim rovněž brání činit další důležitá rozhodnutí, jako je svatba nebo zaměstnání v soukromé společnosti bez souhlasu opatrovníka.

Platformy společnosti Absher pro jednotlivce a firmy mají více než 11 milionů uživatelů, jak uvádí internetové stránky Saudského ministerstva vnitra.

Zdroj: AppleInsider.com, TheVerge.com