V New Jersey se objevily příznaky nového obchodu Apple. Nedávné komentáře a vyjádření silně naznačují, že Apple plánuje nahradit svůj malý a stárnoucí prostor v obchodním centru Cherry Hill s přepracovaným a významně rozšířeným umístěním s venkovním přístupem a veřejným náměstím. Během nedávného setkání správní rady Cherry Hill, New Jersey, byl podrobně popsán projekt na vytvoření „vlajkového obchodu“ pro neidentifikovaného nájemce. Advokát pro majitele Cherry Hill Mall PREIT poznamenal, že nájemník v záhadě zabírá v současné době zhruba 5700 čtverečních stop.