Jak Apple pokračuje ve snaze rozšířit svou maloobchodní stopu s většími a významnějšími obchody, pokračující rostoucí bolesti ohrožují budoucnost nadcházejícího vlajkového místa určeného pro Pacifické centrum ve Vancouveru. Na nedávné schůzce města Urban Design Panel byl vyjádřen předběžný nesouhlas s plány expanze obchodního centra.Na setkání 20. března Vancouver Urban Design Panel byl představen model plánovaného maloobchodního pavilonu. Zatímco Panel zjistil, že přístup společnosti Apple k budově je poctivě proveden, kritické oko se obrátilo směrem k navrhovanému využití veřejného prostoru a materiálů vybraných pro tento obchod.