Pokud používáte VoiceOver, podívejte se na tento trik jak použít rotor VoiceOver ve vašem iPhonu nebo iPadu pro uspořádání více aplikací na domovské obrazovce a vytvoření nové složky.Jak uspořádat aplikace pomocí rotoru VoiceOver na vašem iPhonu a iPadu

  • Pomocí otočení dvou prstů na obrazovce otočíte rotor.
  • Otáčejte rotor, dokud neuslyšíte Akce.
  • Klepnutím napravo vyberte aplikaci Fotky.
  • Klepněte dolů, dokud neuslyšíte úpravy.
  • Klepnutím dvakrát vyvoláte režim úprav.
  • Poklepejte dolů dokud neuslyšíte Organizovat.
  • Dvakrát klepněte.

Pro více informací a názornou ukázku se podívejte na video.