Pokud používáte Apple TV v práci nebo ji s někým sdílíte je pro vás ideální funkce Režim zobrazení konferenční místnosti. Namísto zobrazení domovské obrazovky Apple TV při jejím zapnutí se zobrazí pokyny pro připojení pomocí služby AirPlay, vlastní zprávy a pozadí, které vyberete.Jak nastavit režim zobrazení konferenční místnosti v Apple TV

  • Otevřete Nastavení v Apple TV.
  • Klepněte na položku AirPlay > Zobrazení konferenční místnosti.
  • Poté znovu klepněte na Konferenční místnost na další obrazovce a zapněte ji.

  • Nyní můžete upravit zobrazení pomocí těchto možností:

Vyžadovat PIN pokaždé: Pokud tuto funkci zapnete, každý, kdo se připojí k Apple TV pomocí AirPlay, bude vyzván k zadání kódu.

Vlastní zpráva: V dolní části pole můžete napsat zprávu, která se bude zobrazovat, například „Vítejte“.

Vyberte fotografii: Vyberte jednu z přednastavených fotografií nebo vyberte vlastní, kterou chcete nastavit jako pozadí.

  • Po dokončení přizpůsobení restartujte Apple TV. Přejděte na Nastavení > Systém > Restartovat.