Pokud potřebujete převést tabulkový soubor z aplikace Numbers na formát CSV, můžete tak učinit snadno právě pomocí této aplikace. CSV je formát široce používán mnoha tabulkovými, databázovými a datovými úložišti.Jak převést soubor z aplikace Numbers na formát CSV

  • Otevřete soubor v aplikaci Numbers, který chcete převést do formátu CSV.
  • Klepněte na Soubor a vyberte Exportovat do a vyberte CSV.
  • Na obrazovce Exportovat vaši tabulku upravte podle potřeby všechna nastavení souboru CSV včetně kódování a poté klikněte na tlačítko Další.
  • Zadejte název souboru a vyberte umístění, poté zvolte Export.