Pokud jste zapomněli svůj přístupový kód, nebo jste si právě zakoupili nové Apple Watch můžete je resetovat. Resetování může být také dobrým způsobem, jak opravit dlouhodobé problémy se softwarem a výkonem.Jak resetovat Apple Watch

Pomocí iPhonu:

  • Otevřete aplikaci Watch a klepněte na vaše Apple Watch v horní části sekce Moje hodinky.
  • Na další stránce klepněte na tlačítko „i“ vedle zařízení Apple Watch. Poté klepněte na položku Zrušit spárování Apple Watch.
  • Pokračujte zadáním hesla pro iCloud. Po dokončení procesu bude vaše Apple Watch odstraněno z vašeho účtu iCloud a z aplikace Watch. Chcete-li je nyní resetovat,  ujistěte se, že Apple Watch jsou dostatečně nabité nebo na nabíječce.
  • Odemkněte Apple Watch a přejděte na Nastavení -> Obecné -> Reset a klepněte na Vymazat veškerý obsah a nastavení.
  • Nyní počkejte, dokud Apple Watch nedokončí proces resetování. Po dokončení budou připraveny opět k spárování.

Pomocí Apple Watch:

  • Nejprve se ujistěte, že Apple Watch jsou připojeny k nabíječce.
  • Dále stiskněte a podržte tlačítko pro vypnutí, dokud se nezobrazí nabídka Vypnutí.
  • Pevně stiskněte jezdec Vypnout.
  • Nyní uvidíte tlačítko Vymazat veškerý obsah a nastavení. Klepnutím na něj spustíte proces resetování.

Jak vynutit tvrdý restart Apple Watch

Je to podobné funkci na iPhonu, kde tvrdý restart restartuje operační systém bez ovlivnění vašich dat. Pokud máte problémy způsobené problémem se softwarem nebo chybou, obvykle ji tvrdý restart vyřeší. Ještě předtím, než to uděláte, zkuste nejdříve normální restart. To lze provést stisknutím a podržením tlačítka pro vypnutí a posunutím posuvníku Vypnout. Zařízení tedy vlastně vypnete a zapnete. Chcete-li provést tvrdý restart, stiskněte a podržte tlačítko Digital Crown a tlačítko pro vypnutí po dobu 10 sekund nebo dokud se na obrazovce nezobrazí logo Apple.