Nejvyšší soud v USA v pondělí vydal rozsudek v žalobě proti Apple týkající se App Store. Žaloba byla podána v roce 2011 skupinou uživatelů, kteří tvrdí, že Apple porušuje federální antimonopolní zákony.A to tím, že vyžaduje, aby aplikace byly prodávány prostřednictvím App Store, kde vybírá 30% provizi ze všech nákupů, což vede k vysokým cenám, za které pak vývojáři tyto aplikace prodávají. Jinými slovy, uživatelé věří, že aplikace by jinak stály mnohem méně,  protože 30% provize by se nezapočítala do cen. Žaloba byla zpočátku zamítnuta v roce 2013 okresním soudem v Kalifornii z důvodu chyb ve stížnosti, ale odvolací soud USA tento případ v roce 2017 obnovil. Apple se poté odvolal k Nejvyššímu soudu. Z rozhodnutí Nejvyššího soudu:

„V tomto případě několik spotřebitelů tvrdí, že společnost Apple účtuje za aplikace příliš velkou provizi. Spotřebitelé argumentují zejména tím, že Apple nezákonně použil svou monopolní moc k tomu, aby spotřebitelům účtoval vyšší ceny. Nesouhlasíme. Navrhovatelé koupili aplikace přímo od společnosti Apple, a proto jsou přímými odběrateli. Nicméně v této rané fázi nehodnotíme antimonopolní nároky, pouze potvrzujeme rozsudek odvolacího soudu Spojených států a tento spor se ještě bude řešit.“