Vznikla nová studie se zajímavou otázkou. Co by se mělo stát s našimi daty, když zemřeme? Tato otázka byla položena kvůli výpočtu, ze kterého vychází, že do konce století bude mít Facebook více mrtvých než živých uživatelů.Z toho plyne otázka, zda zachovat digitální dědictví. Facebook současně umožňuje, aby byl účet zesnulé osoby zachován pro rodiny a přátelé, aby z něj mohly čerpat fotografie a vzpomínky. Ale měly by tyto profily být časem smazány?

Práva na své údaje a data ztrácíte v okamžiku vaší smrti. Vymazání dat by bylo možné například při prezentaci něčího úmrtního listu, nebo klíčová data předat milované osobě zesnulého, která tato data může uchovávat a spravovat.