V lednu došlo k velké chybě v aplikaci FaceTime, která umožnila poslouchat osobu na druhé straně a někdy i s videem, i když hovor nebyl přijat. Tato chyba vedla k žalobě, kterou podal Larry Williams II.Ten tvrdil, že zranitelnost dovolila neznámé osobě poslouchat soudní výpověď. Williams podal žalobu v lednu, jen den poté, co byla chyba zveřejněna, a včera soud rozhodl ve prospěch Apple a případ zamítl. Soud neuznal Williamsův argument, že zranitelnost FaceTime byla nebezpečná a ani se nedomníval, že Apple o této chybě věděl. Williams nedodal žádné důkazy toho, že o ní Apple věděl, ani že mohl předpokládat, že třetí strana toho využije k poslechu soudní výpovědi. V soudním řízení žádal Williams o finanční náhradu za nedbalost, odpovědnost za výrobek, zkreslení a porušení záruky. Chyba v aplikaci FaceTime byla možná jedním z nejzávažnějších problémů, které ovlivnily produkty Apple v nedávné historii. Apple ji vyřešil dočasným zakázáním funkce skupinové volání, která chybu způsobovala a opravil v nadcházející verzi softwaru.