Minulý týden společnost Apple uvedla nový program opravy pro 15palcový MacBook Pro prodávaný od září 2015 do února 2017, kvůli bateriím, které se mohou přehřát a představovat riziko požáru.Společnost Apple tyto baterie vymění zdarma. Komise pro ochranu spotřebních výrobků USA od té doby uvedla, že společnost Apple obdržela 26 hlášení přehřátí baterie, včetně pěti hlášení menších popálenin, jedné zprávy o vdechnutí kouře a 17 hlášení o menším poškození osobního majetku. Asi 432,000 zařízení s poškozenou baterií bylo prodáváno ve Spojených státech, plus 26 000 v Kanadě. Společnost Apple žádá zákazníky, aby přestali používat MacBooky Pro s poškozenou baterií a kontaktovali společnost, aby zahájili výměnu.