Minulý měsíc vyšla najevo zpráva uvádějící, že Apple Card ztratila podporu u Citigroup díky obavám o ziskovost. Alle se tedy spokojil pouze s Goldmanem Sachs. Společnost Goldman Sachs je otevřena této podpoře a neziskovost nijak neřeší.Marcus Omer Ismail, vedoucí oddělení spotřebitelských digitálních financí ve své divizi u Goldman řekl, že firma není znepokojena neziskovostí Apple Card. Poznamenal, že nižší ziskovost je správná pro spotřebitele a může vybudovat jejich věrnost a nadšení, což ponese své ovoce. Goldman Sachs je navíc banka jiná než ostatní. Podnikání banky je založeno na moderní a hbyté technologii.