Pokud máte iPhone nebo iPad s Face ID, budete chtít možná vypnout Funkce pro detekci pozornosti. Tato funkce používá fotoaparát iPhonu nebo iPadu ke kontrole, zda se díváte na zařízení.Pokud ji máte zapnutou, můžete si všimnout, že hlasitost výzvánění iPhone XS, iPhone XR nebo iPhone X je nízká, když zvedáte telefon nebo se na něj díváte. Pokud nechcete, aby tomu tak bylo, můžete tuto funkci deaktivovat.

Jak deaktivovat Funkce pro detekci pozornosti na iPhonu nebo iPadu

  • Otevřete aplikaci Nastavení.
  • Přejděte na Obecné a klepněte na Zpřístupnění.
  • Klepněte na Face ID a Pozornost.
  • Přepněte přepínač u možnosti Funkce pro detekci pozornosti do polohy vypnuto.